Κουκούλι - Οικία Κώσταινας (σήμερα οικόπεδο Πέρου Μπέχλη)

Διώροφη κατοικία. Σήμερα (2005), το μεγαλύτερο τμήμα της έχει κατεδαφιστεί.
Κουκούλι
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: κρεβάτα και ένα άλλο δωμάτιο (ίσως οντάς).

Κατάσταση τοιχογραφιών
Οι τοιχογραφίες έχουν καταστραφεί εκτός από κάποια τμήματα, τα οποία έχει αποτοιχίσει ο σημερινός ιδιοκτήτης.
Περιγραφή διακόσμου

Διάκοσμος σε τρεις οριζόντιες ζώνες. Η ζωφόρος χωρίζεται από τη μεσαία με ξύλινο ράφι. Στη μεσαία ζώνη διατάσσονται ορθογώνια διάχωρα με άνθινα ροκοκό μοτίβα.

Παρατηρήσεις

Ολόκληρος ο επάνω όροφος έχει γκρεμιστεί.

Εικόνες
oikia-kostainas

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009