Κουκούλι - Οικία Γρηγόρη Κόκκορου

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο ιστορικό μνημείο (ΦΕΚ 805/Β/30-9-1991).
Κουκούλι
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: «καλός οντάς», «γραμμένος οντάς», κρεβάτα.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Πολύ καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Νεοκλασικός διάκοσμος. Αναπτύσσεται σε δύο οριζόντιες ζώνες. Στην κύρια ζώνη, δηλαδή την επάνω, έχουν ζωγραφιστεί κίονες οι οποίοι φέρουν στο επίκρανό τους άνθη.

Επιγραφές

Λίθινη επιγραφή στον εξωτερικό τοίχο της οικίας: «1893». Στο εσωτερικό φυλάσσεται ανάγλυφη πλάκα με δικέφαλο αετό και την ένδειξη: «1893 Μαΐου [..]». Επίσης, στον «καλό οντά», το επισημότερο δωμάτιο, σωζόταν πάνω από το τζάκι ζωγραφικό μοτίβο με δύο αγγελάκια, ένα καλογεράκι(;) και τη χρονολογία «1893» (πληροφορία Γρ. Κόκορου, σημερινού ιδιοκτήτη).

Παρατηρήσεις

Ο κτήτορας Γρηγόρης Κόκκορος ήταν έμπορος στα Σόκια της Μικράς Ασίας. Παλαιότερα έφεραν και οι τοίχοι του χαγιατιού νεοκλασικό διάκοσμο με κίονες. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη / πληροφορητή, ο ζωγράφος ήταν από το Καπέσοβο και έφυγε το 1911 για την Αμερική όπου και πέθανε το 1926. Ο Γρηγόρης Κόκκορος, όταν κάποια φορά γύρισε στο χωριό, αντέδρασε που η σύζυγός του είχε αναθέσει σε ζωγράφο τη διακόσμηση του σπιτιού, γιατί του φαινόταν υπερβολικό. Ο ζωγράφος τού είχε προτείνει να του ζωγραφίσει στο χαγιάτι κυνηγούς που κυνηγούσαν ελάφια, αλλά ο Γρηγόρης Κόκκορος δεν δέχτηκε. Σύμφωνα με πληροφορία του Κώστα Λαζαρίδη στην οικία εργάστηκε ο ζωγράφος Αγγελής Βούρης.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Γρηγόρης Κόκκορος, σημερινός ιδιοκτήτης και εγγονός του κτήτορα. Επάγγελμα: δικηγόρος. Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-kokkorou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009