Κουκούλι - Οικία Αστερινού Κόκκορου

Διώροφη κατοικία. Σήμερα εκεί στεγάζεται το ίδρυμα Κώστα Λαζαρίδη. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο ιστορικό μνημείο (ΦΕΚ 973/Β/18-8-1973).
Κουκούλι
Διακοσμημένοι χώροι

Δωμάτια του ανωγείου.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Οι τοιχογραφίες έχουν αποτοιχιστεί για συντήρηση από την 6η Εφορία Νεοτέρων Μνημείων εδώ και αρκετά χρόνια και δεν έχουν επανατοποθετηθεί ακόμη (2004).
Περιγραφή διακόσμου

Ο διάκοσμος αναπτυσσόταν σε τρεις οριζόντιες ζώνες. Η μεσαία χωριζόταν από τη ζωφόρο με ξύλινο περιμετρικό ράφι. Τα μοτίβα ήταν άνθινα και είχαν επηρεαστεί έντονα από το ροκοκό. Η κατώτερη ζώνη απομιμούνταν ορθομαρμάρωση.

Παρατηρήσεις

Ο Αστερινός Κόκκορος αρχικά ήταν ράφτης και αργότερα «κινητός» τραπεζίτης, δηλαδή πίστωνε οικογένειες από το Ζαγόρι και κάθε δύο χρόνια πήγαινε στη Βλαχιά και στη Ρωσία για να εισπράξει τα χρήματά του από τους ταξιδεμένους συγγενείς των οικογενειών που είχε πιστώσει. Είχε παντρευτεί στα 1833 γυναίκα από το Τσεπέλοβο. Απόγονός του ήταν ο δάσκαλος και ερευνητής Κώστας Λαζαρίδης, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος ιδιοκτήτης.

Εικόνες
oikia-asterinou-kokkorou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009