Δίκορφο - Οικία Σπύρου Χριστοδούλου

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Δίκορφο
Διακοσμημένοι χώροι

Αρκετά καλή.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Νεοκλασικός διάκοσμος. Απεικονίζονται και εξοχικά τοπία με σπίτια.
Παρατηρήσεις

Ο διάκοσμος αποδίδεται στον Αναστάσιο Βούρη. Ωστόσο, ο διάκοσμος έχει υποστεί εκτεταμένες νεότερες επεμβάσεις και επιζωγραφίσεις προκειμένου να «ζωηρέψουν» οι τοιχογραφίες.

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009