Δίκορφο - Οικία Μάνθου Χριστοδούλου (σήμερα Ιωάννη Λέκου)

Τριώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Δίκορφο
Διακοσμημένοι χώροι

2ος και 3ος όροφος.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Μέτρια. Πολλά κομμάτια έχουν αποκολληθεί λόγω υγρασίας. Κάποια μοτίβα έχουν επιζωγραφιστεί από τη σύζυγο του ιδιοκτήτη στο πλαίσιο αποκατάστασης των φθορών.
Περιγραφή διακόσμου

Νεοκλασικός διάκοσμος στους τοίχους και τις γύψινες οροφές. Πρόκειται κυρίως για απομιμήσεις ορθομαρμάρωσης και άνθινα μοτίβα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει μία προσωπογραφία του Δικορφιώτη γιατρού Αποστολίδη σε τοίχο της οικίας.

Επιγραφές

Ανάγλυφη πέτρινη επιγραφή στο πρέκι της εισόδου: «ΜΑΝΘΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ / 1907.».

Επιγραφή σε εσωτερικό τοίχο της οικίας που πλέον δεν υπάρχει: 1915 «χειρ…γρ…Βούρη».

Παρατηρήσεις

Ο κτήτορας Μάνθος Χριστοδούλου εργαζόταν ως διευθυντής σε αλευρόμυλους στο Πλοέστι της Ρουμανίας. Αργότερα εγκαταστάθηκε στα Ιωάννινα και το 1920 εμφανίζεται στην ίδια πόλη ως ξενοδόχος. Το 1907, όταν έκτισε το σπίτι ήταν 26 χρονών. Ο φίλος του ιατρός Αποστολίδης που απεικονίζεται στην τοιχογραφία ήταν μεγαλύτερός του κατά δύο χρόνια. Για την ανέγερση της οικίας δαπανήθηκαν 1000 χρυσά ναπολεόνια. Η οικοδομική ξυλεία μεταφέρθηκε από τη Βωβούσα. Η οικία διέθετε πολύ περισσότερες τοιχογραφίες, αλλά η υγρασία επέφερε ανεπανόρθωτες ζημιές στη ζωγραφική επιφάνεια. Οι καθιζήσεις του εδάφους, επίσης, επέβαλαν την κατεδάφιση μεγάλων τμημάτων της λιθοδομής και την επανακατασκευή τους.

Ο ζωγράφος που αναφέρεται στην επιγραφή είναι ο Αναστάσιος Βούρης. Αυτό άλλωστε μου το επιβεβαίωσε και ο σημερινός ιδιοκτήτης / πληροφορητής.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Ιωάννης Λέκος, συνταξιούχος δάσκαλος (εγγονός του Μάνθου Χριστοδούλου και σημερινός ιδιοκτήτης). Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-m-xristodoulou-1oikia-m-xristodoulou-2

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009