Δίκορφο - Οικία Σακελλαρίου (σήμερα Σορβάκου)

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Δίκορφο
Διακοσμημένοι χώροι

Ισόγειο: μαντζάτο.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Σχετικά καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Απλούστατος άνθινος και γεωμετρικός νεοκλασικός διάκοσμος.

Παρατηρήσεις

Από όσο θυμούνται οι σημερινοί ιδιοκτήτες κανένα άλλο δωμάτιο της οικίας δεν ήταν διακοσμημένο. Η διακόσμηση του σπιτιού πραγματοποιήθηκε όταν το σπίτι ανήκε στην οικογένεια Σακελλαρίου.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Γιώργος Σορβάκος. Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-sakellariou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009