Δίκορφο - Οικία Παπαϊωάννου

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Δίκορφο
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: ένα δωμάτιο. Η οικία διαθέτει και εξωτερική ζωγραφιστή ζωφόρο κάτω από το γείσο της στέγης.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Όλες σχεδόν είναι καλυμμένες με ασβέστη. Μόνο κάποια τμήματα έχουν αποκαλυφθεί εξαιτίας της φυσικής απολέπισης του ασβέστη. Εξωτερικά μοτίβα κάτω από το γείσο της στέγης φέρουν μεγάλες φθορές.
Περιγραφή διακόσμου

Ο διάκοσμος αναπτύσσεται σε τρεις οριζόντιες ζώνες. Η μεσαία, η οποία διαχωρίζεται από την επάνω με ξύλινο περιμετρικό ράφι, φέρει απλά άνθινα μοτίβα με συμμετρικά τοποθετημένα πουλιά επάνω τους. Η κάτω ζώνη φέρει απομίμηση ορθομαρμάρωσης με ρομβοειδή γραμμικά σχέδια.

Στη φθαρμένη ζωγραφική επιφάνεια στην εξωτερική πλευρά του τοίχου κάτω από τη στέγη διακρίνονται άνθινα ροκοκό μοτίβα.

Παρατηρήσεις

Οι ιδιοκτήτες αγνοούσαν την ύπαρξη του διακόσμου μέχρις ότου άρχισε να απολεπίζεται ο ασβέστης που κάλυπτε τη ζωγραφική επιφάνεια. Ομοιότητες με διακοσμητικά σύνολα σε άλλα χωριά του Ζαγορίου επιτρέπουν τη χρονολόγηση του διακόσμου στα μέσα του 19ου αιώνα ή λίγο αργότερα. Η οικία Παπαϊωάννου είναι η μόνη οικία του Δικόρφου που φέρει κιπέγκια. Τα τελευταία αναπτύσσονται στη μία πλευρά της κρεβάτας και εδράζονται σε δύο πέτρινες κολόνες με κυλινδρικούς σπόνδυλους. Πρόκειται ίσως για την παλαιότερη οικία του χωριού.

Εικόνες
oikia-papaioannou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009