Δίκορφο - Οικία Ιωάννη (ή Γιαννακούλα) Λέκου

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Δίκορφο
Διακοσμημένοι χώροι

Ισόγειο: παλιό μαντζάτο (σήμερα κουζίνα), «καλό» μαντζάτο, χαγιάτι. Διακοσμήσεις υπάρχουν και στο κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο ανώγειο.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Σχετικά καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Νεοκλασικός διάκοσμος που αναπτύσσεται σε δύο παράλληλες ζώνες. Η κατώτερη απομιμείται ορθομαρμάρωση και η ανώτερη φέρει ανθοδοχεία με άνθη.

Επιγραφές

Εγχάρακτη λίθινη επιγραφή στο πρέκι του παραθύρου κάτω από τη στέγη: « Ι. Β. Λ. / 1903. ΙΟΥΛΙΟΥ. 15 / ΑΡΧΙΤΕ / Α. Κ. ΦΡΟΝ / ΤΖΟΥ.».

Παρατηρήσεις

Ο κτήτορας Γιαννακούλας Λέκος ταξίδευε στη Ρουμανία. Σύμφωνα με εκλογικούς καταλόγους το 1920 ο Ιωάννης (Γιαννακούλας) Λέκος ήταν 50 ετών, διέμενε στο Δίκορφο και είχε δηλωθεί ως κτηματίας. Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι οι οντάδες και η κρεβάτα του ανωγείου δεν φέρουν ούτε έφεραν ποτέ ζωγραφική διακόσμηση.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Αλίκη Λέκου, απόγονος του κτήτορα και σημερινή ιδιοκτήτρια. Επάγγελμα: οικιακά. Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-ioanni-lekou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009