Δίκορφο - Οικία Γεωργίου Κοντογιάννη (σήμερα Μίκας Λώλη)

Τριώροφη κατοικία. Ακατοίκητη.
Δίκορφο
Διακοσμημένοι χώροι

1ος όροφος: οντάς, κρεβάτα. 2ος όροφος: κρεβάτα.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Πολύ καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Νεοκλασικός διάκοσμος με ζωγραφιστούς κίονες και ανθοδοχεία με άνθη. Στην κρεβάτα του 2ου ορόφου παριστάνεται ο Παναγής Κουταλιανός, περίπου σε φυσικό μέγεθος, καθώς καταβάλλει τίγρη. Αριστερά, αναπτύσσεται άλλη παράσταση με τον Αχιλλέα θνήσκοντα. Επίσης, στην κρεβάτα του 1ου ορόφου απεικονίζεται κακότεχνη γυναικεία μορφή η οποία κρατάει στο δεξί χέρι μικρή ανθοδέσμη, ενώ στο αριστερό, κάνιστρο με φρούτα και λαχανικά. Στον οντά του ίδιου ορόφου απεικονίζεται πορτοκαλιά με πορτοκάλια καθώς και κάνιστρο με φρούτα.

Επιγραφές

Στην πρόσοψη της οικίας εντοιχισμένη λίθινη πλάκα φέρει τις ενδείξεις: «ΙΣ ΧΣ / 1891».

Στον τοίχο της κρεβάτας του 2ου ορόφου σε ζωγραφιστό ειλητάριο: «ΑΥΤΗ Η ΟΙΚΙΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΜΟΥ ΑΥΡΙΟΝ ΕΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΥΔΕΝΟΣ / ΕΧΡΩΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΟΥΡΗ Χιοναδίτου / 1896 ΙΟΥΛΙΟΥ 30».

Σε ζωγραφική παράσταση στην κρεβάτα του 2ου ορόφου: «Ο ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ / Προ τριάκοντα αιώνων δεν εγένησεν η φύσις. / όμοιον κατά την ρώμην και αντάξιον επίσης. / Πρώτον δείγμα εις το πλοίον τας αγκύρας ανελκύσας / κ’ ακολούθος με την Τίγριν σιαγώνας διαρρήξας / και μετ’ ου πολύ με Ταύρον εν Καλάο Αμερικής / παρετάχθης ατρομήτως εις την πάλην ταυρικής / Εις τον Ρίον ιαννείρου εκρατώσες πυροβόλα βαρεά / υπό μάλης και επ ώμου τεθειμένα στερεά / Αι ζητωκραυγαί ηχούντο του σταδίου συρροή / κ’ εφημούσαν τον ανδρείον εκ Κουτάλι Παναγή».

Σε διπλανή παράσταση στον ίδιο εσωτερικό χώρο: «ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΘΝΗΣΚΩΝ».

Παρατηρήσεις

Ο κτήτορας του σπιτιού Γεώργιος Κοντογιάννης είχε ζαχαροπλαστείο στο Πλοέστι της Ρουμανίας. Πριν το 1900 η οικία ήταν ενωμένη με τη διπλανή οικία της Τερψιθέας και του Ιωάννη Κοντογιάννη.

Η παράσταση που φέρει την επιγραφή: «ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΘΝΗΣΚΩΝ», αποτελεί ζωγραφική απόδοση του γλυπτού το οποίο κοσμεί το Αχίλλειο στην Κέρκυρα.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Μίκα Λώλη, απόγονος του κτήτορα. Επάγγελμα: ιατρός. Τόπος μόνιμης διαμονής: Αθήνα.
Εικόνες
oikia-g-kontogianni-krevata-2ou-orofou-1oikia-g-kontogianni-krevata-2ou-orofou-2oikia-g-kontogianni-krevata-1ou-orofou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009