Δίκορφο - Οικία Βακολίδη

Διώροφη κατοικία. Ακατοίκητη.
Δίκορφο
Διακοσμημένοι χώροι

Ισόγειο: χαγιάτι, μαντζάτο˙ ανώγειο: κρεβάτα και τρία δωμάτια. Επίσης και ο τοίχος του κλιμακοστασίου.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Μέτρια. Παρουσιάζουν φθορές λόγω υγρασίας.
Περιγραφή διακόσμου

Γεωμετρικός και άνθινος νεοκλασικός διάκοσμος.

Επιγραφές

Ανάγλυφη χρονολογία στο λίθινο πρέκι της κύριας εισόδου: «1908».

Παρατηρήσεις

Ο κτήτορας Θεοχάρης Ν. Βακολίδης ήταν έμπορος στη Ρουμανία. Το 1913 μαζί με τους Δικορφιώτες Β. Αποστολίδη και Αλ. Γεωργίτση μερίμνησε για τη συγκέντρωση χρηματικού ποσού από τους κατοίκους του Δικόρφου προκειμένου αυτό να δοθεί στις άπορες οικογένειες των πεσόντων στον πόλεμο του 1912. Μάλιστα ο ίδιος πρόσφερε 200 δραχμές: το μεγαλύτερο ποσό από όλους τους χωριανούς του. Η προφορική παράδοση αναφέρει ότι οι διακοσμήσεις της οικίας έγιναν από τον Αναστάσιο Βούρη.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Θεοχάρης Βακολίδης, σημερινός ιδιοκτήτης και εγγονός του κτήτορα. Επάγγελμα: οδοντίατρος. Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-vakolidi

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009