Βρυσοχώρι - Οικία Γκαράνη

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Βρυσοχώρι
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: οντάς.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Αρκετά καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Απλούστατος νεοκλασικός διάκοσμος. Στους τοίχους έχουν ζωγραφιστεί σχηματοποιημένοι κίονες.

Επιγραφές

Εγχάρακτη λίθινη επιγραφή στον τοίχο του οβορού: «1893. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ / ΟΥ. 11».

Παρατηρήσεις

Το σπίτι άρχισε να κτίζεται από τον Απόστολο Γκαράνη, ο οποίος διέμενε στον Αμπελώνα της Λάρισας, όπου και είχε μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια. Κατά την επάνοδό του στο Βρυσοχώρι πέθανε από άγνωστη αιτία και την οικοδόμηση του σπιτιού συνέχισε η σύζυγός του Χάιδω. Ο Απόστολος ήταν γιος του Δημητρίου Γκαράνη. Ο Δημήτριος είχε ευεργετήσει το χωριό του: είχε κατασκευάσει τη γέφυρα Γκαράνη καθώς και τη βρύση στον ομώνυμο μύλο. Επίσης, είχε κτίσει Παρθεναγωγείο και είχε αφήσει κληροδότημα να προικοδοτούνται κάθε χρόνο πέντε με έξι κορίτσια.

Προπολεμικά, τα χρώματα τονίστηκαν από Βρυσοχωρίτη μάστορα. Στο σπίτι σώζονται δύο προπολεμικές νυφιάτικες ζωγραφισμένες κασέλες, τις οποίες διακόσμησε κάποιος Χιονιαδίτης με το επώνυμο Ζωγράφος. Στη σάλα του ανωγείου υπήρχε φυσική βρύση με συνεχή ροή. Εκεί πλένονταν τα σεβάσμια πρόσωπα της οικογένειας.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Χαρίκλεια Γκαράνη-Παπακωνσταντίνου, συνιδιοκτήτρια της οικίας. Επάγγελμα: δασκάλα. Τόπος μόνιμης διαμονής: Αθήνα.
Εικόνες
oikia-garani

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009