Βραδέτο - Οικία Καρετσόπουλου (σήμερα Βασδέκη)

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Βραδέτο
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: οντάς.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Πολύ καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Νεοκλασικός διάκοσμος σε οριζόντιες ζώνες. Σε ορθογώνια διάχωρα της κύριας (μεσαίας) ζώνης αναπτύσσονται ανθοδοχεία με άνθη. Η ανώτερη ζώνη φέρει άνθινο διάκοσμο και ζωγραφιστούς κίονες στις γωνίες των τοίχων.

Παρατηρήσεις

Η οικία ανήκε στον Ιωάννη Καρετσόπουλο, ο οποίος ήταν έμπορος στη Σμύρνη. Διακοσμήσεις διέθετε και η κρεβάτα, αλλά λόγω επισκευών των τοίχων της καταστράφηκαν.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Ιωάννης Βασδέκης, σημερινός ιδιοκτήτης και εγγονός του Ιωάννη Καρετσόπουλου. Επάγγελμα: δάσκαλος. Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-karetsopoulou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009