Βραδέτο - Οικία Θωμαΐτσας

Διώροφη κατοικία. Ακατοίκητη.
Βραδέτο
Διακοσμημένοι χώροι

Ένα δωμάτιο στον όροφο.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Ο ζωγραφικός διάκοσμος είναι επικαλυμμένος με στρώμα ασβέστη και μόνο ορισμένα σημεία του έχουν αποκαλυφθεί εξαιτίας της απολέπισης.
Περιγραφή διακόσμου

Άνθινος ροκοκό διάκοσμος που αναπτύσσεται σε τρεις οριζόντιες ζώνες.

Παρατηρήσεις

 Η οικία έχει αρχίσει να καταρρέει.

Εικόνες
oikia-thomaitsas

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009