Βίτσα - Οικία Αθηνάς Παπαρούση

Μονώροφη κατοικία. Ακατοίκητη.
Βίτσα
Διακοσμημένοι χώροι

Ένα δωμάτιο.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Κακή. Το μεγαλύτερο μέρος τους είναι κατεστραμμένο και καλυμμένο από στρώμα ασβέστη.
Περιγραφή διακόσμου

Πρόκειται για άνθινο ροκοκό διάκοσμο, ο οποίος αναπτύσσεται σε τρεις οριζόντιες ζώνες. Η μεσαία και η ανώτερη διαχωρίζονται μεταξύ τους από ξύλινο περιμετρικό ράφι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Στέφανου Τσιόδουλου, ο διάκοσμος πρέπει να χρονολογηθεί στα μέσα του 19ου αιώνα ή λίγο παλαιότερα. Η δυσανάγνωστη λίθινη επιγραφή στον εξωτερικό τοίχο στην πρόσοψη της οικίας δεν βοηθά στη χρονολόγησή της.

Εικόνες
oikia-paparousi

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009