Βίτσα - Οικία Αναγνωστάκη ή Γκαβοβασίλαινας

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Βίτσα
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: δύο δωμάτια.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Ο ζωγραφικός διάκοσμος είναι επικαλυμμένος από στρώμα ασβέστη. Ωστόσο, η απολέπιση του ασβέστη που έχει αρχίσει, αποκαλύπτει τμήματα του ζωγραφικού διακόσμου.
Περιγραφή διακόσμου

Οι διακοσμήσεις αφορούν φυτικά μοτίβα με ανθοδοχεία, άνθη και απλό ροκοκό διάκοσμο. Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι το μπλε κοβαλτίου και το χοντροκόκκινο.

Παρατηρήσεις

Η παράδοση κάνει λόγο για κάποιον γιατρό που κατοικούσε σ’ αυτήν την οικία, ο οποίος διετέλεσε και γιατρός του σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη. Οι διακοσμήσεις αυτές, κατά πάσα πιθανότητα, ανάγονται στα μέσα του 19ου αιώνα ή λίγο αργότερα.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Θανάσης Παλιάτσος. Επάγγελμα: Φυσικός.
Εικόνες
oikia-anagnostaki

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009