Καλαμίνθη η νεπέτα, φλησκούνι

Φυτά
Επιστημονική ονομασία
Calamintha nepeta (L.) Savi.
Οικογένεια
Ανήκει στην οικογένεια των Χειλανθών (Labiatae).
Περιγραφή

Είναι φυτό πολυετές, με βαριά μυρωδιά, με βλαστό όρθιο, πολύκλαδο, ύψους 50-80 εκατ. Φύλλα μικρά, ωοειδή, πλατιά, ελαφρώς οδοντωτά με κοντό μίσχο. Άνθη ανά 3-10 σε αραιοφυείς κορύμβους, κυανά ή ιώδη.

Εποχή
Καλοκαίρι
Περίοδος άνθησης
Ανθίζει τον Ιούλιο με Σεπτέμβριο.
Ζώνη άνθησης
Β, Γ.
133calamintha-nepeta