Καμπανούλα η κοχλιαρόφυλλος

Φυτά
Επιστημονική ονομασία
Campanula spatulata Sibth. & Smith.
Οικογένεια
Ανήκει στην οικογένεια των Καμπανουλιδών (Campanulaceae)
Περιγραφή

Φυτό πολυετές, με βλαστό όρθιο πολύκλαδο, πυκνοφυή, με ύψος 20 – 60 εκατοστά. Φύλλα λεία ή αραιά τριχωτά, ελαφρά οδοντωτά, τα κατώτερα έμμισχα, ωοειδή – προμήκη, τα ανώτερα επιφυή, λογχοειδή. Άνθη κυανοιώδη, με μεγάλο ποδίσκο.

Εποχή
Άνοιξη
Περίοδος άνθησης
Ανθίζει τον Μάιο με Ιούνιο.
Ζώνη άνθησης
Β, Γ, ΣΤ.