Πέτρινο γεφύρι του Μύλου Ελάτης

 

 

 
Το γεφύρι αυτό βρίσκεται κάτω από την Ελάτη και γεφυρώνει το ρέμα του χωριού που τα νερά του, μέσω του Ξηροπόταμου, καταλήγουν στην χαράδρα του Βίκου. Το όνομά του προέρχεται από τον παρακείμενο νερόμυλο που ανήκε στην εκκλησία. Ο Ι.Λαμπίδης αναφέρει ότι για την κατασκευή του ο Δημήτριος Ξυνός διέθεσε 1000 γρόσια [1]. Το γεφύρι βοηθούσε τις μετακινήσεις των κατοίκων της Ελάτης προς τα χωριά του Κεντρικού Ζαγορίου.
Είναι μονότοξο με κοντούς, αραιά τοποθετημένους διακοσμητικούς αρκάδες.
Για να το προσεγγίσουμε, ακολουθούμε από το χωριό το μονοπάτι προς Άγιο Μηνά (υπάρχει ενημερωτική πινακίδα στον κεντρικό δρόμο του χωριού που υποδεικνύει την κατεύθυνση) και φτάνουμε σ' αυτό μετά από 700 μέτρα κατηφορικής πορείας. Εναλλακτικά, μπορούμε να φτάσουμε στο γεφύρι από την αντίθετη πλευρά. Συγκεκριμένα, να ακολουθήσουμε το μονοπάτι που ξεκινάει στα δεξιά του δρόμου Ασπραγγέλοι–Διλόφο (1,8 χιλιόμετρα μετά την διασταύρωση για Κήπους- Μονοδένδρι) όπου το συναντάμε ύστερα από εύκολη πορεία ενός χιλιομέτρου.
 
[1] «Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων» Ι. Λαμπρίδης, , τεύχ. Β΄, 1880  (σελίδα 98)
 
 
Συντεταγμένες:  Ν 39.831240   Ε 20.74821  /  39°49'52.5"N   20°44'53.6"E
 
Εκτύπωση
 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml