Πέτρινο γεφύρι Κάσσου

 

 

Το άγνωστο αυτό γεφύρι βρίσκεται νότια των Νεγάδων και γεφυρώνει το Νεγαδιώτικο ρέμα που καταλήγει στο Μπαγιώτικο ρέμα. H παλιά εγχάρακτη πλάκα, που σήμερα δεν υπάρχει στην θέση της, μας πληροφορεί ότι κατασκευάστηκε από τον Νεγαδιώτη Στέφανο Κάσσο το 1860 και σύμφωνα με τον Ι.Λαμπρίδη[1] στοίχισε 10000 γρόσια. Βοηθούσε τις μετακινήσεις των κατοίκων προς τα αγροκτήματά τους και προς την περιοχή των Ριζιανών.
Το γεφύρι είναι μονότοξο και έχει για στηθαία αρκάδες που δυστυχώς όμως έχουν πέσει σε όλο το τμήμα της καμάρας.
Είναι δύσκολο να το προσεγγίσουμε εξαιτίας της πυκνής βλάστησης που φράζει το παλιό μονοπάτι και δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό την διέλευση.
Για να φτάσουμε σε αυτό, ακολουθούμε το παλιό μονοπάτι που ξεκινάει 400 μέτρα μετά την εκκλησία, στα δεξιά του δρόμου προς Φραγγάδες, αμέσως μετά τα τελευταία σπίτια. Το μονοπάτι κατηφορίζει μέσα στο δάσος για 450 μέτρα μέχρι τα ερείπια ενός μικρού εξωκκλησιού και στρίβει αριστερά, όπου σε 150 μέτρα συναντά μικρότερο γεφύρι. Το δυσδιάκριτο πια μονοπάτι συνεχίζει για άλλα  70 μέτρα και καταλήγει στο σκεπασμένο από τη βλάστηση γεφύρι.
 
[1] «Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων» Ι. Λαμπρίδης, , τεύχ. Β΄, 1880  (σελίδα 99)
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.859680 Ε 20.85009 / 39°51'34.9"N 20°51'00.3"E

Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml