Πέτρινο γεφύρι στο Μύλο Τρίστενου

 

 

 
Βρίσκεται μέσα στο Τρίστενο, δίπλα στον παραδοσιακό νερόμυλο και γεφυρώνει το ρέμα που διασχίζει το χωριό και, μέσω του ρέματος της Γκούρας, καταλήγει στον Βάρδα ποταμό. Εξυπηρετούσε τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων. Είναι μονότοξο και έχει πέτρινα στηθαία. 
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.79200 Ε 21.00483 / 39°47'31.2"N 21°00'17.4"E

Εκτύπωση
 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml