Πέτρινο γεφύρι στο Ελατοχώρι προς Φλαμπουράρι

 

 

Βρίσκεται νότια από το Ελατοχώρι και βορειοδυτικά από το Φλαμπουράρι, στο ρέμα της Γκούρας, που περνάει ανάμεσα από το Ελατοχώρι και το Σέσι.
Πιθανόν να πρόκειται για το γεφύρι που αναφέρει ο Ι.Λαμπρίδης [1] «Την δε γέφυραν μεταξύ της κώμης ταύτης (Τσερνέση) και Φλαμπουράρη έκτισεν (1808) ο Πέτρος Μιχαήλ …».
 Είναι μονότοξο και το λιθόστρωτο οδόστρωμα του έχει ανισοϋψείς αρκάδες.
Ο εντοπισμός του είναι ιδιαίτερα δύσκολος εξ’ αιτίας της απομονωμένης και δύσβατης θέσης του. Το μονοπάτι που οδηγεί σ’ αυτό (ασαφές και δυσδιάκριτο λόγω της εγκατάλειψης και της διάβρωσης), ξεκινάει στα αριστερά του δρόμου Ελατοχωρίου – Μακρίνου, 300 μέτρα μετά την εκκλησία της Παναγίας και 70 μέτρα πριν την μεγάλη δεξιά φουρκέτα του δρόμου. Το ακολουθούμε και γρήγορα βγαίνουμε σε έναν αυχένα με έντονα σημάδια διάβρωσης του εδάφους. Συνεχίζουμε ίσια στο δυσδιάκριτο μονοπάτι για άλλα 150 μέτρα. Στρίβουμε αριστερά στην κατηφορική ράχη και σε 300 μέτρα φτάνουμε στο γεφύρι.
 
[1] «Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων» Ι. Λαμπρίδης, , τεύχ. Β΄, 1880  (σελίδα 95)
 
 
Συντεταγμένες:  Ν 39.86044   Ε 20.97679  /   39°51'37.6"N   20°58'36.4"E

Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml