Πέτρινο γεφύρι στο Γυφτόλακκο

 

 

 
Το μικρό αυτό γεφυράκι βρίσκεται στο Καβαλλάρι, μέσα στο χωριό και γεφυρώνει το ρέμα του «Γυφτόλακκου» που καταλήγει στον Ζαγορίτικο ποταμό. Είναι μονότοξο, με συνεχόμενους αρκάδες για στηθαίο.
Το εντοπίζουμε αν κατευθυνθούμε από το Καβαλλάρι προς τον Ανθρακίτη και λίγο πριν τα τελευταία σπίτια του χωριού στρίψουμε δεξιά στον τσιμεντόδρομο. Το συναντάμε μετά από 140 μέτρα.
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.7436145 Ε 20.9139534 / 39°44'37.0"N 20°54'50.2"E
 
Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml