Πέτρινο γεφύρι Σαγιάνου

 

 

 
Πρόκειται για μικρό μονότοξο γεφύρι που βρίσκεται μέσα στο Σκαμνέλι. Γεφυρώνει το ρέμα Λιντζέτο και βοηθούσε να επικοινωνεί η ανατολική συνοικία με το κεντρικό τμήμα του χωριού. Σύμφωνα με την εγχάρακτη πλάκα του, το γεφύρι κτίστηκε το 1891 με χορηγό τον Γ.Σαγιάνο.
Έχει λιθόκτιστο στηθαίο και λιθόστρωτο οδόστρωμα. Η φυσιογνωμία του έχει αλλοιωθεί σημαντικά από την επικάλυψη του ρέματος στην κατάντη πλευρά του γεφυριού αλλά και από την κατασκευή νέου δρόμου στην αντίθετη πλευρά του.
Το συναντάμε στο άκρο της πλατείας πίσω από το δημοτικό ξενοδοχείο «ΠΙΝΔΟΣ».
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.9119689 Ε 20.84997 / 39°54'43.1"N 20°50'59.9"E
 
Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml