Πέτρινο γεφύρι Πέτσιου

 

 

 
Βρίσκεται κάτω από το Ηλιοχώρι και γεφυρώνει το «Μεγάλο Ρέμα» του χωριού που καταλήγει στον Ρασιανίτη ποταμό, παραπόταμο του Αώου. Εξυπηρετούσε την επικοινωνία του Ηλιοχωρίου με την Λάιστα. Κατασκευάστηκε με δαπάνες της οικογένειας του Αντώνη Πέτσιου. Ως έτος κατασκευής, ο Νικόλαος Έξαρχος στο βιβλίο του «Το Νομπρίνοβο» αναφέρει το 1880.
Είναι μονότοξο ενώ μεταγενέστερο είναι το προστατευτικό στηθαίο του από τσιμεντένιους, χαμηλούς ορθοστάτες και οριζόντια μεταλλικά κιγκλιδώματα. Το γεφύρι έχει επισκευαστεί αρκετές φορές κατά το παρελθόν.       
Το προσεγγίζουμε εύκολα, ακολουθώντας για 400 μέτρα το κατηφορικό καλντερίμι που ξεκινάει μπροστά από την εκκλησία του χωριού, προς τους καταρράκτες του Κρυοπόταμου.
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.97757. Ε 20.91176 / 39°58'39.2"N  20°54'42.3"E

Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml