Πέτρινο γεφύρι Κασίμινα

 

 

 
Βρίσκεται βόρεια του χωριού Μανασσή και γεφυρώνει το ρέμα της Κασίμινας, ένα από τα ρέματα του Ζαγορίτικου ποταμού, στην θέση "Βαρκά". Το γεφύρι εξυπηρετούσε την μετακίνηση των κατοίκων προς τα Ριζιανά καθώς και προς τα  χωριά Κήποι και Νεγάδες.
Πρόκειται για δίτοξο γεφύρι με μία μεγάλη καμάρα και μία μικρότερη ανακουφιστική ενώ για στηθαία έχει συνεχόμενους ενωμένους αρκάδες. Τα ακρόβαθρα σε σχέση με τις καμάρες σχηματίζουν γωνίες 30ο μοιρών δίνοντας στο γεφύρι ιδιαίτερο σχήμα και χαρακτήρα. Το γεφύρι συντηρήθηκε από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Ηπείρου το 2005 ενώ την ίδια χρονιά κηρύχτηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/Γ/492/18/18-1-2005 - ΦΕΚ 148/Β/7-2-2005).
Για την προσέγγισή του, ακολουθούμε χωματόδρομο που ξεκινάει 300 μετρά μετά την πλατεία του χωριού προς Δίκορφο όπως δείχνει η ενημερωτική πινακίδα. Ο δρόμος κατηφορίζει για 2,8 χιλιόμετρα μέχρι το ρέμα της Κασίμινας και αφού το διασχίσουμε, στρίβουμε αριστερά για αλλά 400 μέτρα όπου συναντάμε το γεφύρι, χαμηλά στο ρέμα.  
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.80149 Ε 20.8315 / 39°48'05.4"N 20°49'53.4"E

Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml