Γλέντι στα Κάτω Πεδινά (Χορός 1)

Γλέντι στα Κάτω Πεδινά στις 25/11/2012 στα καζάνια τσίπουρου (Χορός 1). Στον άδη θα κατέβω, με την κομπανία του Μιχάλη Μπραχόπουλου