Πανηγύρι στους Νεγάδες (Χορός 2)

Πανηγύρι στους Νεγάδες στις 11/8/2012 (Χορός 2). Παπαδιά (στα ποτήρια)