Ο Νικόλα-Νίνος

Ο Νικόλα-Νίνος

Ο Νικόλα-Νίνος φωτογραφημένος στη Βίτσα στις αρχές του 1930