Πανηγύρι στο Δίκορφο (Χορός 1)

Πανηγύρι στο Δίκορφο στις 30/8/2012 (Χορός 1). Ποταμιά με τον Λευτέρη Σαρρέα