Λαϊστινά Νέα, τ. 51

Λαϊστινά Νέα, τ. 51

Αρ. φύλλου 51
Λάϊστα, Καλοκαίρι 2009. Το πανηγύρι του χωριού μας (σελ: 18)
Λάϊστα, Καλοκαίρι 2009. Θοδωρής Ποάλας (σελ: 20)
Τσεπέλοβο. Κληροδότημα Αναστασίου Τσούφλη. Μια απίθανη ιστορία… (σελ: 24 & 25)
Της Παναγιάς ανήμερα. Κάποιες σκέψεις και παρατηρήσεις (σελ: 25)
Ο Τερπνός Κήπος της Καλλιγόνου Ηπείρου (σελ: 26 & 27)
Δημοτικά τραγούδια (σελ: 28)