Λαϊστινά Νέα, τ. 50

Λαϊστινά Νέα, τ. 50

Αρ. φύλλου 50
Νέα και Ανακοινώσεις: Μακάμικα και Ασίκικα τραγούδια της Ηπείρου (σελ: 6)
…έ-έ- έρχεται! Το cd από τους Μερακλήδες (σελ: 7)
Νέα και Ανακοινώσεις: Και πάλι το Καλαμπάκι Δράμας (σελ: 8)
Το κόκκινο Ζαχαράτο (σελ: 10)
Θεόδωρος Μ. Ζαμπογιάννης, ο Λαϊστινός ποιητής (σελ: 13)
Ο Τερπνός Κήπος της Καλλιγόνου Ηπείρου (σελ: 14 & 15)
Οικογένεια Αντώτσιου (Μαργαριτοπούλου). Λαϊστινές Οικογένειες (σελ: 16 & 17)
Ελευθερωθήκαμε ή κατακτηθήκαμε; Ένα καίριο και αναπάντητο ερώτημα για το Ζαγόρι μας (σελ: 18 & 19)
Δημοτικά τραγούδια (σελ: 22)