Λαϊστινά Νέα, τ. 22

Λαϊστινά Νέα, τ. 22

Αρ. φύλλου 22
Εξώφυλλο (σελ: 1)
Νέα - Ανακοινώσεις (σελ: 8)
Νέο cd με παλιά ζαγορίσια τραγούδια (Γιαννούσινα, χορός κεφάτος) (σελ: 11)
Αφήστε τη φύση να κάνει το έργο της (σελ: 18 -19)
Εικόνες από το παρελθόν - 1915 Πριονιστήριο (σελ: 20 & 21)
Οι Αρωμούνοι (Βλάχοι) (σελ: 22)
Μουσική Παράδοση. Γνωστά δημοτικά τραγούδια (σελ: 23)