Λαϊστινά Νέα, τ. 20

Λαϊστινά Νέα, τ. 20

Αρ. φύλλου 20
Άρχισε η συντήρηση των αγιογραφιών (σελ: 3)
Νέα - Ανακοινώσεις (σελ: 5)
Τοπωνύμια της περιοχής μας - Η Βαγγελίτσα (σελ: 16)
Μαργαρίτης Καστέλης - Ο Λαϊστινός μουσικός όπως τον έζησε από κοντά ο Τάτσης Αποστολίδης (σελ: 20 & 21)
Εθιμικό Οικογενειακόν Δίκαιον Ζαγορίου (Κατά τον 19ο αιώνα) (σελ: 22-23)
Μουσική Παράδοση - Ζαγορίσια δημοτικά τραγούδια (σελ: 24)
Βόρεια Πίνδος - Το μεγαλύτερο ορεινό συγκρότημα της χώρας μας (σελ: 28-29)