Λαϊστινά Νέα, τ. 19

Λαϊστινά Νέα, τ. 19

Αρ. φύλλου 19
Νέα και Ανακοινώσεις (σελ: 4)
Τι έδειξε η απογραφή στο δήμο μας (σελ: 9)
Οι Σουλτανικοί Νόμοι για τις ιδιοκτησίες στο Ζαγόρι (σελ: 16 & 17)
Λάϊστα, ένα χωριό που φθίνει (σελ: 20 & 21)
Συνέχεια της σελίδας 17 (σελ:22)
Η Λάϊστα στο χώρο και στο χρόνο (σελ: 24 & 25)
Ιστορικά της Λάϊστας Ζαγορίου, από τον 18ο και 19ο αιώνα (σελ: 26)
Μουσική παράδοση: Γνωστά τραγούδια (σελ: 30)
Παροιμιακές ιστορίες από την εποχή της Τουρκοκρατίας (σελ: 31)