Λαϊστινά Νέα, τ. 11

Λαϊστινά Νέα, τ. 11

Αρ. φύλλου 11
Λάϊστα: Όνειρο και Πραγματικότητα - Η Λάϊστα στο χώρο και στο χρόνο (σελ:16 & 17)
Μουσική Παράδοση: Ζαγορίσια Τραγούδια (σελ: 20)