Λαϊστινά Νέα, τ. 07

Λαϊστινά Νέα, τ. 07

Αρ. φύλλου 7
15 Αύγουστος ΄97. Για τον δεκαπεντάγουστο στην Λάϊστα (σελ: 8 & 9)
Ιστορία: Η Πίνδος του 40. (σελ: 11)
Ιστορία: Ολίγα περί Βλάχων (αρωμούνων) (σελ: 12 & 13)
Ιστορία: Όλα αλήθεια, όλα μύθια (σελ: 14 & 15)
Λαϊστινά πορτραίτα: Παναγιώτης Η. Περιστέρης (σελ: 16 & 17)
Λαϊστινά πορτραίτα (σελ: 18 & 19)
Ελεύθερο βήμα: Η γυναίκα στο Ζαγόρι τον 19ο αι. (σελ: 20 & 21)
Ελεύθερο βήμα: Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (σελ: 22-23-24)
Μορφές του χωριού μας, ο Μπαρμπαγιάννης (σελ:26-27-30)
Η Λάϊστα στο χώρο και στο χρόνο (σελ: 29)
Μουσική Παράδοση: Τραγούδια της Ξενιτιάς (σελ:31)