Λαϊστινά Νέα, τ. 05

Λαϊστινά Νέα, τ. 05

Αρ. φύλλου 5
Νέα και Ανακοινώσεις (σελ: 12)
Η Λάϊστα στο χώρο και στο χρόνο (σελ: 16)
Λογοτεχνία: Οδοιπορικό στη Λάϊστα (σελ: 18 & 19)
Απόψεις: Εικόνες του χωριού - Να΄ταν κοινή η πορεία (σελ: 20)
Όλα αλήθεια, όλα μύθια Προς τον παραμυθά της Λάϊστας (σελ: 22 & 23)