Το Ζαγόρι μας, τ. 128, 1988

Το Ζαγόρι μας, τ. 128, 1988

Αρ. Φύλλου 128, Νοέμβριος 1988
- Ζαγοριακά
- «Πανηγυριών απόηχοι» [Ε. Σκούρτη]
- Ζαγορίσιοι ποιητές
- Ύδρευση Αρίστης-Βίκου [Πέτρος Οικονόμου]
- Βιβλία
Γ. Στρούλια: Οι αρρώστειες των ζώων
- Ο Ζάκας καθηγητής και γυμνασιάρχης στο Αϊβαλί
- Ο Ζάκας στην ευαγγελική σχολή της Σμύρνης
- Εξωτερική εμφάνιση του Ζάκα
- Ο τρόπος της διδασκαλίας του
- Οι γλωσσικές του πεποιθήσεις
- Άλλα χαρακτηριστικά του διδαχτικού του έργου
- Ο σεβασμός του προς το παιδί
- Ένα επεισόδιο του Ζάκα με το Μητροπολίτη της Σμύρνης
- Τα χωριά μας
Νέα από τη Βίτσα
- Νεκρολογίες
- Κοινωνικά
- Φωτογραφίες
Άποψη από την Άνω Βίτσα (Φωτογραφία Π. Γ. Γεωργιάδη)