Πέτρινο γεφύρι Σκαρβένας - 07

Πέτρινο γεφύρι Σκαρβένας - 07