Το Ζαγόρι μας, τ. 019-020, 1979

Το Ζαγόρι μας, τ. 019-020, 1979

Αρ. Φύλλου 19-20, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1979
- Το Ζαγόρι εντυπωσιάζει τους επισκέπτες: Η γνώμη του καθηγητή κ. Κων. Ρωμαίου για τη μεταχείρισή του από το κράτος [Συντακτική Επιτροπή]
- Ζαγορίσια δημοτικά τραγούδια [Κ. Βαρζώκας]
- Η νέα έκδοση του ΙΜΙΑΧ: Οι κρυπτοχριστιανοί της Σπαθιάς [χ.σ.]
- Χαρακτηριστικά κείμενα γαι το Μαρδόχαιο Φρίζη [χ.σ.]
- Ζαγορίσιες στο 40 [Χρυσάνθη Ζίτσαια]
- Χαρ. Μ. Μουτσόπουλος: Ο νέος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Η συμβολή της Ζαγορίσιας Γυναίκας στον πόλεμο του 40 [Νίκος Έξαρχος]
- Στιγμιότυπα από την επιστροφή στο χωριό [Π. Λαμπρίδης]
- Η προσφορά του Τσερβαριού στα αθάνατο έπος του 40 [Νικ. Παπανικολάου]
- Πολιτιστική κρίση και παραδοσιακό Ζαγόρι [Μιχάλης Αράπογλου]
- Παραδοσιακός γάμος [Φ.Μ.]
- Η προτομή Μ. Φρίζη [Ιάκωβος Φρίζης]
- Ζαγοροχώρια και Τουρισμός [Νίκος Στάρας]
- Το χωριό Ασπράγγελοι στο εορταστικό πρόγραμμα της Ε.Ρ.Τ. της 28ης Οκτωβρίου και οι γυναίκες του Ζαγοριού [Κ. Ν. Νικολαΐδης]
- Η στήλη των νέων: Τα Κάτω Πεδινά και οι ομορφιές τους [Φάνης Β. Τζιόβας]
- Λίγα λόγια για τα πανηγύρια των χωριών μας [Γιάννης Βακάμης]
- Νέα απ τη Λεπτοκαρυά [Φ.Μ.]
- Το Κληροδότημα Αποστ. Σολωμού [Γ. Σολωμός]
- Θέματα ιστορικής έρευνας του Ζαγοριού: Ο Νικόλαος Χρόνης από το Μακρύνο του Ζαγορίου (Ο εθνικός ευεργέτης και αφανής ήρωας) [Κώστας Λαζαρίδης]
- Ζαγορίσιες μελέτες [Κώστας Λαζαρίδης]
- Αναμνήσεις από τις πρώτες μέρες της Μάχης του 1940 στην τοποθεσία ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑ - ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ- ΕΛΑΙΑΣ [Νικ. Μπαλούγιας]
- Γλωσσικοί ιδιωματισμοί [Περαστικός]
- Χρήστος Αθανασιάδης: Ο Ευεργέτης του Βρυσοχωρίου [χ.σ.]
- Δημήτριος Γ. Ρίζος [Σ.Δ.Λ.]
- Υπόμνημα του Πολιτιστικού Συνδέσμου για την αναγνώριση της δασικής ιδιοκτησίας στους Ζαγορίσιους [χ.σ.]
- Νεκρολογίες
- Εκλογές
- Δραστηριότητες [Σπυρ. Καραγιάννης]
- Κοινωνικά
- Η Αδελφότης Κάτω Πεδινών Αθηνών
Φωτογραφίες: - Στο
Ζαγορίσιες μελέτες χωρίς τίτλο
- Στο
Αναμνήσεις από τις πρώτες μέρες της Μάχης του 1940 στην τοποθεσία ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑ - ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ - ΕΛΑΙΑΣ χωρίς τίτλο