Πέτρινο γεφύρι Γκούρας Καβαλλαρίου - 04

Πέτρινο γεφύρι Γκούρας Καβαλλαρίου - 04