Ο Δημήτριος Χριστ. Χασιώτης γεννήθηκε στη Βίτσα Ζαγορίου. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Ζωσιμαία Σχολή κι εργάστηκε ως δάσκαλος στην Καστανιά της Καλαμπά­κας, σπούδασε πρώτα Φιλολογία στο Μόναχο κι έπειτα Ιατρική στα Πανεπιστήμια της Χάλκης και του Βυρτσβούργου, κι αναγορεύτηκε διδάκτορας της Ιατρικής. Επέστρεψε στα Ιωάννινα και άσκησε το επάγγελμα του γιατρού. Παράλληλα, ανέπτυξε πατριωτική δράση και συμμετείχε στην ηπειρωτική κίνηση για την παραχώρηση της Ηπείρου στην Ελλάδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διωχθεί από τις τουρκικές αρχές και να αναζητήσει καταφύγιο στην Αθήνα το 1878. Από το 1890 ανακηρύχθηκε Τακτικός Καθηγητής της Ιστολογίας και Παθο­λογικής Ανατομίας στην Ιατρική Σχολή.

Συνέγραψε επιστημονικά έργα και με­λέτες όπως το «Διατριβαί και Υπομνήματα περί Ηπείρου — από του έτους 1874 μέχρι του έτους 1879 — Αθήναι 1887, 180».

Άλλα έργα του είναι τα :

Η Ήπειρος και το ελληνικό ζήτημα (στα γαλλικά), Παρί­σι 1879.

Παρατηρήσεις τινές επί της θεραπευτικής δυνάμεως της κι­νίνης, Αθήναι 1879.

Περί ρευματοειδών νοσογενών παθήσεων, Αθήναι 1880.

Μελετήματα ιστολογικά (τ. Β'), Αθήναι 1882.

Περί της εμβρυακής αναδείξεως των ραβδωτών μυϊκών ινών των μαστοφόρων ζώων, Αθήναι 1888.

Έργον του παθολογικού ανατομείου, Αθήναι.

Ο αμοιβαίος θαυμασμός εν τη του Ασκληπιού τέχνη και τα έργα αυτού, Αθήναι 1887.

Η διαθήκη της Αγγελικής Αλ. Παπάζογλου, Αθήναι 1891

Βιβλιογραφία

Ευαγγελίδης Τρύφων, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Τόμος Πρώτος, Εν Αθήναις : Τύποις Α. Π. Χαλκιοπούλου, 1936, 175

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 184

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 43

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 71

Φωτιάδου Ερμηνεία, Ιατροί, Βίοι Παράλληλοι 1870 - 1943, Ιωάννινα, 1997, 36