ΧΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1872 - 1941)

Γεννήθηκε το 1872 στα Κάτω Πεδινά (παλ. Κάτω Σουδενά) Ζαγορίου. Αφού έλαβε εδώ τη βασική μόρφωση, γράφτηκε στη Ζωσιμαία Σχολή κι έπειτα στη Φιλο­σοφική Σχολή της Αθήνας. Κατόπιν, υπηρέτησε από το 1897 ως το 1901 στο Λύκειο Απ. Αράπη των Ιωαννίνων, υπήρξε Σχολάρχης στο Δομοκό (1901-1902), Καθηγητής σε Γυμνάσια των Σερρών, της Ανδριανούπολης (1902-1908) και Γυμνασιάρχης σε Γυμνάσια της Κορυτσάς (1908-1910) και της Χίου (1912-1914). Κατά την περίοδο 1910-1912 εξακολούθησε τις σπουδές του στην κλασική Φιλολογία και παιδαγωγική στη Γερμανία. Διετέλεσε Γενικός Επιθεω­ρητής Μέσης Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, εκπαιδευτικός σύμβουλος του Υπουργείου Εθ­νικής Παιδείας (1917-1937) και από το 1934 σύμ­βουλος της Ριζαρείου Σχολής.

Από το έργο του ξεχωρίζουν τα :

Η φύσις και η αξία της φυσιογνωστικής διδασκαλίας του G. Kerschensteiner, (μετάφραση Ιωάννη Χαντέλη), Αθήναι 1923.

Οράτιος, Αθήναι 1932

Οβίδιος, Αθήναι 1932,

Συμβολή εις την διδασκαλίαν των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών, τομ. Α': Γραμματική Σύνταξις, Αθήναι 1930

Συμβολή εις την διδασκαλίαν των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών, τόμος Β': Ερμηνεία - Όμηρος, Αθήναι 1938

Σοφοκλέους Ηλέκτρα (εισαγωγή, μετάφρασις, σημειώσεις), Αθήναι 1940

Ευρυπίδου Άλκηστις (εισαγωγή, μετάφρασις, σημειώσεις), Αθήναι 1940

Βιβλιογραφία

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 261 (2000) 11

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 182-183

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 42

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 70

Χ.σ., Ιωάννης Δ. Χαντέλης. Ένας δάσκαλος του Γένους, Το Ζαγόρι μας, 200 (1994) 7