ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (; - 1846)

Γεννήθηκε στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου. Φοίτησε πρώτα στη Μπαλαναία Σχολή και στη συνέχεια κοντά στον Αθανάσιο Ψαλίδα. Υπήρξε Διευθυντής και διδάσκαλος στο σχολείο Τσεπελόβου για 40 χρόνια. Παρέδιδε τόσο ελληνικά όσο και επιστημονικά μαθήματα.

 

Βιβλιογραφία

Μέρτζιος Γεώργιος, Λόγιοι Ζαγορίσιοι επί Τουρκοκρατίας, Το Ζαγόρι μας, 129 (1988) 164