ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. (1965 - )

Ο Δρ Γ. Κ. Ματσόπουλος κατάγεται από το χωριό Φραγκάδες του Δήμου Ζαγορίου. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα όπου φοίτησε στη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων και στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Ιωαννίνων. Στη συνέχεια και στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών σπουδών του φοίτησε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από την οποία και απεφοίτησε το 1989. Μετέβη για σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde της Γλασκώβης, Μεγάλης Βρετανίας όπου και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Sc.) με ειδίκευση στην Εμβιομηχανική. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του ιδίου Πανεπιστημίου στη Βιοϊατρική Τεχνολογία με τίτλο: «Application of Morphology to Medical Image Processing». Από το 1996 έως το 2008 ήταν Ερευνητής στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων, Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου έφτασε μέχρι τη βαθμίδα του Ερευνητή Β’.

Από το Μάιο του 2008 έως σήμερα είναι Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο τη Βιοϊατρική Τεχνολογία. Από το 2009 είναι ισόβιο μέλος του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.

Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με αντικείμενα που σχετίζονται με την ιατρική πληροφορική με έμφαση στην ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών εικόνων, την ανάπτυξη γραμμικών και μη-γραμμικών τεχνικών, την αυτόματη ευθυγράμμιση και σύντηξη πολυδιάστατων ιατρικών δεδομένων από διάφορα απεικονιστικά συστήματα με χρήση μεθόδων ολικής βελτιστοποίησης, την ιατρική απεικόνιση με έμφαση στην τρισδιάστατη και τετραδιάστατη ρεαλιστική απεικόνιση ιατρικών δεδομένων, τη ψηφιακή επεξεργασία βιοσημάτων (ΕΕG, ECG, μυογραφικά σήματα, κ.λπ.), την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης της διάγνωσης, τη δημιουργία βάσεων ιατρικών δεδομένων και Νοσοκομειακών Συστημάτων Διαχείρισης (PACS), την προσομοίωση βιολογικών και φυσιολογικών συστημάτων, τις εφαρμογές της τηλεϊατρικής στην υγεία καθώς και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείρισης της πληροφορίας στην υγεία.

Στην ερευνητική του δράση περιλαμβάνονται συνολικά 75 δημοσιευμένες εργασίες στα γνωστότερα διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, 19 κεφάλαια σε βιβλία, 106 ανακοινώσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, 5 εργασιών στα πρακτικά ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων – ημερίδων, 8 διαλέξεις - εισηγήσεις στα πλαίσια διεθνών σεμιναρίων και συναντήσεων εργασίας με πρακτικά και 5 τεχνικές εκθέσεις σε ελληνικά περιοδικά. Στα πλαίσια του παραπάνω συγγραφικού του έργου, έχουν καταγραφεί έως σήμερα περισσότερες από 1000 αναφορές από άλλους ερευνητές σε διεθνή περιοδικά. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 Ερευνητικά Προγράμματα (ευρωπαϊκά και εθνικά) ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες εργασίες του :

G.K. Matsopoulos, V. Kouloulias, P. Asvestas, N. Mouravliansky, K. Delibasis, D. Demetriades, “MITIS: A WWW-based Μedical System for Managing and Processing Gynecological-Obstetrical-Radiological Data”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 76, issue 1, pp. 53-71, October 2004.

G.K. Matsopoulos, P. Asvestas, V. Kouloulias, K. Delibasis, N. Uzunoglu, P. Karaiskos, P. Sandilos, “Registration of electronic portal images for patient set-up verification”, Physics in Medicine and Biology, vol. 49, pp. 3279-3289, July 2004.

G.K. Matsopoulos, P.A. Asvestas, N.A. Mouravliansky, K.K. Delibasis, “Multimodal registration of retinal images using Self Organizing Maps”, IEEE Trans. Med. Imag. vol. 23, issue 12, pp. 1557-1563, December 2004.

G.K. Matsopoulos, “Medical Imaging Correction: A Comparative Study of Five Contrast and Brightness Matching Methods”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 106, no. 3, pp. 308-327, 2012.

“Self Organizing Maps”, Εdited by G.K. Matsopoulos, IN-TECH, 2010 (ISBN 978-953-307-074-2).