ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (; - 1981)

Καταγόταν από το Βρυσοχώρι Ζαγορίου. Διετέλεσε για πολλά χρόνια Γραμματέας στην Κοινότητα. Στην Κατοχή είχε αναπτύξει πλούσια αντιστασιακή δράση συμμετέχοντας σε αντάρτικες ομάδες. Ήταν Γραμματέας του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Ένωσης της Αμερικής. Υπήρξε συνεργάτης του περιοδικού «Το Ζαγόρι μας» αλλά και άλλων εφημερίδων.

Έγραψε για το χωριό του το βιβλίο «Το Βρυσοχώρι», το οποίο εκδόθηκε στα Ιωάννινα το 1975.

Βιβλιογραφία

Πελεκούδας Στέφανος, Νικόλαος Εξάρχου, Το Ζαγόρι μας, 43 (1981) 15

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 20