ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ (1895 - 1980)

Γεννήθηκε στο Τούρνο — Σεβερίνο της Ρουμανίας, αλλά οι γονείς του Χρήστος και Βασιλική κατάγον­ταν από το Πάπιγκο. Ο πατέρας του ήταν γνώστης της Ελληνικής, Λατινικής, Γερμανικής και της σανσκριτικής γλώσσας. Ο Οδυσσέας τε­λείωσε το Ελληνικό και Γερμανικό Δημοτικό Σχολείο στο Τούρνο — Σεβερίνο και το Ρουμανικό Λύκειο στο TRAIAN της Ρουμανίας. Συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Μαθηματικών, αλλά έγινε γιατρός. Μάλιστα, το 1920 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Ιατρικής. Παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας, ψυχολογίας και παιδαγω­γικής. Έλαβε το δίπλωμα του Καθηγητή Υγιεινής. Ασχολήθηκε με την Αεροναυτική Ιατρική και την Ιστοριογραφία. Έγινε επιμελητής στην έδρα της Ιστορίας της Ιατρικής της Σχολής KLUJ και μέλος της Εταιρείας Ιστορίας της Ιατρικής του Βουκουρεστίου και της Διεθνούς Εταιρείας της Ιστορίας της Ιατρι­κής Παρισίων. Η Ρουμανική Εταιρία της Ι­στορίας της Ιατρικής, εκτιμώντας τη μόρφωση και τη συμβολή του στους τομείς της ιατρικής και της ιστοριογραφίας, τον τίμησε το 1975.

Έλαβε μέρος σε διεθνή συνέδρια Ιστορίας της Ιατρικής. Άφησε ένα πλούσιο έργο στο οποίο ξεχωρίζει η διατριβή του με θέμα: «Η Ιατρική παρά τω Ομήρω». Εκπόνησε περισσότερες από 90 εργασίες Ιστορίας της Ιατρικής ασχολούμενος με θέματα όπως οι γνώσεις για την Ιατρική στον Όμηρο, στον Ιπποκράτη, στη Βυζαντινή εποχή. Επίσης, έγραψε περισσότερες από 60 εργασίες για προ­βλήματα Αεροναυτικής.

Βιβλιογραφία

Ι.Γ.Π, Οδυσσεύς Αποστόλου (εκ Παπίγκου) (26 Μαρτίου 1895 - Ιανουαρίου 1980), Το Ζαγόρι μας, 24 (1980) 14