Δίλοφο - Οικία Νουτσόπουλου (σήμερα Βύρωνα Βαρζώκα)

Διώροφη κατοικία. Ακατοίκητη.
Δίλοφο
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: οντάς.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Αρκετά καλή. Κάποια τμήματα ωστόσο φέρουν φθορές τόσο στη ζωγραφική επιφάνεια όσο και στο υπόστρωμα.
Περιγραφή διακόσμου

Οι διακοσμήσεις διατάσσονται σε τρεις οριζόντιες ζώνες οι οποίες καθορίζονται από αρχιτεκτονικά στοιχεία: το πρέκι και την ποδιά των παραθύρων. Τους τοίχους του χαμηλοτάβανου οντά περιτρέχει ξύλινο ράφι στο ύψος του πρεκιού των παραθύρων. Η μεσαία ζώνη περιλαμβάνει ορθογώνια ζωγραφιστά πλαίσια τα οποία περιέχουν από ένα ανθοδοχείο με άνθη. Τους τοίχους της ανώτερης ζώνης περιτρέχουν απλά άνθινα ροκοκό μοτίβα. Απλό άνθινο ροκοκό διάκοσμο φέρει επίσης και η φούσκα του τζακιού.

Επιγραφές

Εξωτερική λίθινη επιγραφή φέρει τη χρονολογία: «1833».

Παρατηρήσεις

Η οικία είναι γνωστή και ως «Μπασιάτικο». Οι ιδιοκτήτες της ταξίδευαν στη Ρουμανία. Από όλα τα δωμάτια μόνο ο οντάς φέρει ζωγραφικό διάκοσμο.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Βύρων Βαρζώκας. Επάγγελμα: συνταξιούχος δάσκαλος. Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-noutsopoulou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009