Δίλοφο - Οικία Θεόπιστου

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Δίλοφο
Διακοσμημένοι χώροι

Η πρόσοψη του σπιτιού κάτω από το τελείωμα της στέγης.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Σχετικά καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Αποδίδεται ζωγραφιστή συνεχής ζώνη που απομιμείται ισόδομη τοιχοποιία.

Παρατηρήσεις

Η οικία φέρει νεοκλασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Εικόνες
oikia-theopistou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009