Δίκορφο - Οικία Κωνσταντίνου Κοντογιάννη

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Δίκορφο
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: «σαλόνι», μαντζάτο, κρεβάτα.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Σχετικά καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Νεοκλασικός διάκοσμος με γεωμετρικά σχέδια και άνθινα μοτίβα. Στα κατώτερα τμήματα των τοίχων απομίμηση ορθομαρμάρωσης. Στο «σαλόνι», το γύψινο ταβάνι είναι διακοσμημένο. Τους τοίχους αυτού του δωματίου, που φέρει και την πιο πλούσια διακόσμηση, περιτρέχει κάτω από το ταβάνι ζωγραφιστή φρίζα, στην οποία, μεταξύ των άλλων, αποτυπώνονται σύμπλεγμα ελληνικής και τουρκικής σημαίας, καθώς και δύο χιουμοριστικά πορτρέτα. Στο ένα αναγράφεται η λέξη ΔΗΛΙΓΙΑΝΙS, ενώ στο άλλο η λέξη «Θεοτόκης». Και τα δύο παραπέμπουν σε γελοιογραφικά σκίτσα της εποχής, τα οποία απεικόνιζαν αφενός τον πρωθυπουργό Ιωάννη Δηλιγιάννη «κατενώπιον», με τα μουστάκια του να δημιουργούν «γιρλάντες», αφετέρου τον πρωθυπουργό Γεώργιο Θεοτόκη σε κατατομή. Έχουν εντοπισθεί παρόμοια σκίτσα, δημοσιευμένα σε αθηναϊκές εφημερίδες.

Επιγραφές

Σε ανοιχτό ειλητάριο σε τοίχο του «σαλονιού»: «ΕΧΑΡΑΧΘΗ. ΥΠΟ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. ΒΟΥΡΗ. ΕΤΕΙ. 1903 ΜΑΡΤΙΟΥ / ΦΘΙΝΟΝΤΟΣ.».

Παρατηρήσεις

Ο κτήτορας Κωνσταντίνος Κοντογιάννης αρχικά ταξίδευε στη Σμύρνη και αργότερα στην Ρουμανία. Παλαιότερα ήταν διακοσμημένοι και οι τοίχοι του χειμωνιάτικου μαντζάτου και του χαγιατιού στο ισόγειο.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Κώστας Κοντογιάννης (εγγονός του κτήτορα και σημερινός ιδιοκτήτης). Επάγγελμα: συνταξιούχος αστυνομικός. Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-k-kontogianni-mantzatooikia-k-kontogianni-saloni

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009